• advokátska kancelária

    Advokátska kancelária Košice

    Advokát JUDr. Ján Šofranko – zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory č. 6577

JUDr. Šofranko

Advokátska kancelária Košice JUDr. Ján ŠofrankoAdvokátska kancelária Košice

Advokátska kancelária dokáže poradiť v situáciách, s ktorými sa klient nestretáva tak často a rozhodne sa obrátiť na advokáta, ktorý dokáže jasným a zrozumiteľným spôsobom upraviť vzťahy medzi klientom a tretími osobami – to všetko pri súčasnej a permanentnej ochrane klienta. Zo svojej praxe pozná riešenia mnohých problémov, ktoré život prináša a často vie už pri prvotnom zhliadnutí prípadu odhadnúť ich možný vývoj. Mnoho z nich je možné ukončiť ešte pred ich samotným podaním na súd, či iné štátne orgány a práve v tomto smere je včasné kontaktovanie právnika užitočnejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.

Obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu:
  • pri zmluvných vzťahoch zabezpečíme, aby sa Vaše očakávania naplnili v maximálnej možnej miere
  • pri zastupovaní v konaniach Vás zbavíme starostí a zabezpečíme profesionálne vybavenie Vašich problémov
  • dokážeme Vám kvalifikovane poradiť, nakoľko poznáme právny systém, predvídame situácie a myslíme na všetky možné okolnosti
  • zabezpečujeme právne poradenstvo v rámci celej Európskej únie v obchodno právnej oblasti a oblasti obchodných spoločnosti

256 Spokojných klientov

98% vyhratých sporov pri zastupovaní v súdnych konaniach...

6.700.000€ vrátených vlastníkom

91% Zachránených finančných prostriedkov našich klientov v rôznych sporoch...

78 Dohôd v mimosúdnom konaní

94% Úspešnosť v uzatvorení dohôd v mimosúdnom konaní (občianske právo...

118 vypracovaných zmlúv

Počet vypracovaných zmlúv na mieru pre rôzne spoločnosti kôli ich ochrane...

21 Odvolaní na Najvyšší súd SR

Odvolania na najvyšší súd s rozdielnym názorom ako vydali súdy...